top of page
DonutBakkerij Zomerschool Foto Sumadi 1500.jpg

De Donutbakkerij versterkt de voedingsbodem en infrastructuur die nodig is om een buurteconomie vorm te geven. De Donutbakkerij bestaat uit een groeiende groep Donutbakkers die in de buurt bijeenkomsten en activiteiten opzet en faciliteert om samen meer te leren over de donut, praktijkervaring op te doen en daarmee systeemdoorbraken te realiseren. De Donutbakkerij staat voor een co-creatief proces om samen te komen tot bruikbare inzichten en tools, die vrij worden gedeeld om anderen te inspireren mee te doen. Het staat voor een gedeeld verhaal van hoe op een laagdrempelige en inclusieve wijze samengewerkt kan worden aan de donuteconomie. 

Eer wat er al is en
leer daarvan

Bestaande recepten voor een donuteconomie.

De Donutbakkerij eert en leert van de mensen die al lang met hun initiatieven, projecten en organisaties bijdragen aan het welzijn van mensen en de aarde. 

Bij de Donutbakkerij gaat het niet om het 'label' maar om de actie, de impact, het leren en het vrij delen.

Het podium geven aan de ervaring, kennis en inzichten van pioniers kan anderen inspireren en helpen. 

Durf de grenzen te verleggen of te doorbreken

Nieuwe recepten voor een donuteconomie.

De donuteconomie is nog geen realiteit. Het oude denken en handelen dat heeft geleid tot een groeiende sociale kloof en uitputting van de aarde is nog steeds dominant. 

Wij hebben ook nieuwe recepten nodig. Bij de Donutbakkerij experimenteren we daarom ook met diverse manieren van denken, voelen en werken. 

Wij willen systeemverandering realiseren zodat bewoners zeggenschap krijgen over wat de problemen zijn in de buurt en eigenaar kunnen worden van de oplossingen.

Maak de donut zichtbaar en haalbaar

Een donuteconomie in de wijk.​

De wijk is de plek waar de ecologische en sociale leefomgeving tastbaar is.

De wijk is ook waar de energie voor sociale innovatie ligt en kleinschalige, haalbare, initiatieven zichtbaar impact kunnen hebben. 

Donutbakkerijen zijn plekken in de wijk waar we elkaar kunnen ontmoeten, samen sterker kunnen optrekken en kunnen blijven leren totdat de donuteconomie in alle wijken een realiteit is.  

Ga waar de energie is: stadsdelen, buurten en wijken

Hoe brengen we Amsterdam meer in de veilige ruimte van de Donut en wat is de waarde die de Donut kan hebben voor onze stad? Met die vraag onder de arm trokken wij in de lente en zomer van 2020 de wijken van Amsterdam in. We ondervroegen 80 Amsterdamse initiatiefnemers. Het leverde ons enorm waardevolle gesprekken en connecties op. Bijzonder hoe al deze initiatiefnemers op hun eigen manier invulling geven aan de Donut. Voor ons zijn deze "Donut-minded doeners" de Donutbakkers die onze stad dichter in de veilige ruimte van de Donut krijgen. 

Zinzi Stasse en Rieta Aliredjo

Welke ingredienten zijn nodig?

Bakkers en bakkerijen

Welke Donutbakkerijen zijn er al? Welke Donuts willen we in de wijk bakken en wat zijn de ingrediënten die daarvoor nodig zijn?

In een serie van 3 live-casts vanuit New Metropolis Nieuw West hebben lokale stakeholders dit in 2021 onderzocht. 

De Donutbakkerij is een gedeeld verhaal.

We bouwen voort op de laagdrempeligheid van het metafoor van de Donut. Kate Raworth geeft in haar boek aan dat iedereen een econoom is. Met de Donutbakkerij willen we deze uitnodiging laagdrempelig maken. Donuts bakken is leuk, gezellig en iedereen kan meedoen.

Deze site legt geen claim op het begrip Donutbakkerij en viert juist dat het idee van donuts bakken door vele anderen wordt omarmd en gebruikt om het gesprek te starten. We willen een virtuele plek aanbieden om dit gedeelde verhaal te versterken.

Voel je dus vrij om ook met de metafoor van de Donutbakkerij te spelen om samen te komen, samen te experimenteren en samen te leren. 

Laten we de taart groter maken! 

Donutbakkerij Bestaande en Nieuwe Recepten voor een Donuteconomie in de Wijk
bottom of page