top of page
Donutbakkerij Blogs.jpg
  • Foto van schrijverSumadi Bangbang Oetomo

Donut Deal Dag: Aanpak Snoeproute

Schone Calandlaan gebaseerd op buurtwaarden wordt het genoemd, maar wij spreken er over als de Snoeproute. We zijn bijeen als onderdeel van de Afval naar Impact Workshop, één van de sessies tijdens de Donut Deal Dag op 18 oktober 2022. De workshop wordt gehouden in de Stadsboerderij Osdorp. Verschillende groepjes kijken naar een bepaalde casus.


Samen met Jamal, Anne, Dasha, Martin, Martha en Floor bekijk ik de aanpak voor het deel van de Pieter Calandlaan 1-67. Op dit stuk is veel zwerfafval, of specifieker, veel snoepverpakkingsafval. Vandaar dat we het de Snoeproute noemen. We doen eerste een voorstelrondje. Hieruit blijkt, dat er een rijke ervaring is met buurtactiviteiten en initiatieven. We stellen eerst vast wat het probleem is. Jamal en ik schetsen de situatie waar de betreffende straat een groot zwerfafval probleem heeft. Het wordt voor een groot deel bepaald door schooljeugd, die in de pauze komt snacken en daarmee de grootse veroorzaker van zwerfafval.


Ook rijden de auto ́s op dat stuk Pieter Calandlaan veel te hard. Sociaal is het er ́s avonds niet erg veilig. Er is door Jamal de Winkelmanager van de gemeente al veel geprobeerd. Hij stuit echter op de onmacht van het gemeentelijk apparaat om actie te ondernemen. Jamal en Platform Sierpleinbuurt hebben elkaar gevonden om te kijken of er met een integrale van de stakeholders tot een nieuw initiatief kan worden gekomen. Deze integrale aanpak, wordt door de aanwezigen in de workshop onderschreven.


Vervolgens komt naar voren, dat de aanpak echt vanuit de buurt komt. Buurtwaarden, zoals al door platform Sierpleinbuurt geformuleerd staan hier centraal. Dit betekent, dat een te vormen kerngroep met stakeholders, vanuit luisteren en respect voor elkaar voor een langere tijd een vertrouwensruimte vormen. In die vertrouwensruimte ontwikkelen ze eerst een collectieve ervaring van het gebied. Ze ontwikkelen ook de buurtwaarden waar het gebied aan voldoet en in de toekomst moet voldoen.


Deze kerngroep gaat vanuit de waardebepaling met de stakeholders zien hoe dit stuk van de Pieter Calandlaan weer een leefbare veilige en mooi gebied kan worden. Van duurzaam omgaan met elkaar naar een duurzame, fijne, veilige en mooie straat om in te leven te wonen te weken en te ondernemen.Comments


bottom of page