top of page
Donutbakkerij Blogs.jpg
  • Foto van schrijverMenno Houtstra

Buurtplatform Sierpleinbuurt

Platform Sierpleinbuurt is opgericht om een buurtomgevingsvisie te maken in het licht van de stedelijke omgevingsvisie Amsterdam 2050, De Menselijke Metropool. Dat is omgevingsvisie “Sierpleinbuurt, Het Groeiend Verhaal” geworden.

Wij bestaan uit een flexibele kerngroep van 10 a 12 buurtbewoners. 8 Netwerken in de buurt zijn ook onderdeel van het platform. Wij willen meer zeggenschap over onze eigen buurt.

Wij praten nu al mee met de herinrichting van station Lelylaan met de vervoersregio. We houden de vinger aan de pols bij de herinrichting van de Maria van Westerhovenstraat. We zijn bezig met buurtbewoners een veiligverkeersplan te maken. Er staan groenschouwen verkeersschouwen, en verdichtingsschouwen op de agenda en alles wat zich actueel voordoet. We willen een buurtkompas maken om op basis hiervan met de gemeente en corporaties te overleggen hoe wij onze buurt willen verbeteren en de toekomst zien.

Een speerpunt van onze Sierpleinbuurt is om een samenwerking tot stand te brengen tussen alle ankerorganisaties in de buurt. Dit doen wij door het maken van heldere transparante besluiten met vertegenwoordigers van de gemeente en belangenorganisaties. Ons doel is duurzame langlopende afspraken met elkaar te maken. Zo kunnen we samen verantwoordelijkheid voor de Sierpleinbuurt dragen. Doe met ons mee!

Comments


bottom of page