top of page
Donutbakkerij Blogs.jpg
  • Foto van schrijverTeam Donutbakkerij

De Donut als Metafoor

De donut wordt door Kate Raworth - bedenker van de Donut Economie - ingezet als een metafoor. "De enige donut die goed voor je is", zegt ze vaak.

De donut blijkt een krachtige metafoor te zijn om mensen te inspireren en te enthousiasmeren om samen te werken aan een ecologisch, sociaal en economisch rechtvaardige samenleving voor iedereen.


Wat is die donut eigenlijk? En hoe werkt deze als metafoor?

Het huidig economisch bestel heeft geleid tot ongelijkheid en klimaatverandering. Het is tijd voor een nieuwe economie: een veilige en rechtvaardige ruimte voor iedereen. Geen nieuw inzicht, maar om de ingezette transitie voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk te maken, hebben we nieuwe verhalen en beelden nodig. Het simpele plaatje van de donut is een uitnodiging aan iedereen om bij te dragen aan een donut economie. Iedereen is econoom en samen kunnen we andere keuzes maken over ons huishoudboekje. De donut is meer mindset dan model.


Veel mensen willen aan de slag met de donut, maar verliezen zich al gauw in definities. Wat zijn de thema's precies, welke herkennen we en welke missen? Het is zonde om je in de startfase al te verliezen in een "analysis paralysis". De essentie van de donut - de twee grenzen en het 'deeg' van de donut - laat veel ruimte voor eigen invulling. Zet het thema dat je mist erbij, maar omarm ook waar je misschien nog niet aan gedacht had, wat voor jou nog een witte vlek is.

 

Hoe ziet de donut er voor jou uit? Afbeelding ontstaan tijdens de Doughnut Economics Action Lab bijeenkomst: Doughnart.

 

In complexiteit zit ook altijd eenvoud. Mijn stelling is dat de donut metafoor toegepast kan worden om alle bestaande sociale en ecologische initiatieven te verenigen. Het kan een gemeenschappelijke taal bieden om van elkaar te herkennen hoe we werken aan de donut en vooral ook hoe we kunnen samenwerken. Kijken door de bril van de donut is vinden van complementariteit en bondgenoten in plaats van rivaliteit en concurrentie.


Donut Ingrediënten

Met de Donut Bakkerij trekken we de metafoor door. We gaan het gesprek aan over donut ingrediënten, donut recepten en donut smaken. Hoe kunnen we met elkaar donut bakkerijen in de buurt opzetten en starten met bakken!


Op 15 april gingen we terug naar de basis en bespraken in New Metropolis Nieuw West de Donut als Metafoor om impactvolle initiatieven te ontwikkelen: hoe versterk je het sociaal fundament van Amsterdam, binnen de ecologische grenzen? We spraken met Kim en Maaike van Combiwel, Menno van de Kaskantine en Jeroen van Stadsdeel Nieuw West, om te achterhalen wat de belangrijkste ingrediënten van hun donut zijn. Zijn er overeenkomsten? Verschillen? En welke ingrediënten zijn onmisbaar?

 

De initiatieven die nu aan bod kwamen zijn al opgestart. Ingrediënten die nodig zijn waneer je nog aan het begin staat, zoals ruimte of financiering stonden op deze avond niet centraal. Belangrijker waren de meer 'softe' ingrediënten zoals vertrouwen, een veilige en positieve sfeer en de focus leggen op buurtwaardes.


De gemeenschap leeft op buurtniveau. De buurt hoeft niet gered te worden. Er is al heel veel, er moet alleen meer naar geluisterd worden. Echt partneren met de buurt betekent - voor een beleidsambtenaar of projectleider bijvoorbeeld - om uit de systeemwereld te stappen en in de leefwereld te treden, echt onderdeel te worden van de community.


Decentraal zijn er ook meer overeenkomsten dan verschillen. Zelfs in de politiek. Centraler worden doelen abstracter en onzichtbaar. Het is belangrijk om de vertaalslag te maken.Op 15 juni vervolgen we het gesprek om bekijken we hoe we van donut ingrediënten kunnen combineren tot een donut recept.


 
 


Comentarios


bottom of page