top of page
Donutbakkerij Blogs.jpg
  • Foto van schrijverZinzi Stasse

Holistisch leiderschap

Wat maakt een Donut initiatief een Donut initiatief? Als ik nadenk over een recept voor een Donut, dan denk als eerste aan inspirerende leiders, oftewel de mensen achter een initiatief. Een mooi initiatief begint altijd bij intrinsieke motivatie en een visie. Intrinsieke motivatie om de wereld een beetje mooier te maken. Een visie hoe dat te doen.


Als ik dan denk welke mensen mij de afgelopen tijd geïnspireerd hebben, dan zijn dat mensen die niet altijd de makkelijke weg kiezen, maar vaak de moeilijke. Ik moet denken aan Erik Schalk, een van mijn eerste opdrachtgevers en oprichter van Road2Work. Road2Work is een recyclebedrijf dat electronica uit elkaar haalt en zorgt dat onderdelen weer opnieuw gebruikt kunnen worden in plaats van in zijn geheel weggegooid. Dus als je computer stuk is en je brengt deze weg naar de milieustraat, dan zijn er vaak nog veel onderdelen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Heel duurzaam dus. Erik heeft er niet voor gekozen om zomaar vacatures uit de zetten voor medewerkers die handmatig de electronica uit elkaar halen.


Erik heeft er voor gekozen om mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een beperking, ex-gedetineerden, of mensen die langdurig niet hebben deelgenomen aan de arbeidsmarkt en weer moeten reïntegreren. Hij biedt hen een leerervaring, een plek waar er ruimte is voor het opdoen van ervaring, maar ook voor werk op maat. Iedereen kan op een geschikt niveau instromen en er is ruimte om door te stromen. In plaats van lang thuis zitten, komen de werknemers in een stimulerende omgeving en hervinden ze hun motivatie, eigenwaarde en zelfvertrouwen.


Een mooi voorbeeld van holistisch leiderschap: people, planet, profit worden gecombineerd, vanuit een heldere visie.


Re-Integratie en Recycling

Daarom vind ik het soms moeilijk te begrijpen dat onze overheid, zowel ministeries als lokale overheden opgedeeld zijn in departementen, waar het sociale vaak van milieuzaken worden gescheiden. Het is wellicht verleidelijk om voor de ecologische en sociale problemen apart beleid. "Maar ze zijn zo met elkaar verbonden dat ze allemaal moeten worden gezien als onderdeel van een complex socio-ecologisch systeem, zodat de oplossing ook gezocht moeten worden binnen een groter geheel," aldus Raworth.


Als we ons concentreren op de vele dwarsverbanden binnen de donut wordt duidelijk dat het welzijn van de mens afhankelijk is van het welzijn van de planeet. Het is belangrijk de verbanden te snappen, om zo een meer integraal, holistisch beleid op te kunnen stellen. Ook al werken ambtenaren in verschillende departementen, ik hoop een integrale bril leidt tot het goed kunnen faciliteren van sociaal ondernemers zoals Erik.

Comments


bottom of page