top of page
Donutbakkerij Blogs.jpg
  • Foto van schrijverMenno Houtstra

Is de Koning ook voor Doughnut Economics?

Onze manier van leven stuit op grenzen en daarom is het tijd voor een andere economie, stelde de koning namens het kabinet in de Troonrede. Een ‘historische’ zin, zegt lector betekeniseconomie Kees Klomp in Geld of je Leven. Maar wat bedoelt hij te zeggen? Wat zijn die grenzen?


Doughnut Economics is een economie die functioneert zonder over de zogenaamde planetaire grenzen heen te gaan. Dat zijn grenswaarden voor ecosystemen waarbij het systeem zeer onstabiel wordt en naar een nieuw evenwicht gaat (Rockström, J. et al (2009) 'A safe operating space for humanity', Nature). Al 3 van de 9 vastgestelde planetaire systemen, het klimaat, de oceanen en biodiversiteit zijn volgens dit onderzoek nu over die kritische grenzen heen.


Een nieuwe economie moet ruimte geven aan commons, zodat burgers ook een grotere rol kunnen spelen in het duurzaam beheren en exploiteren van natuurlijk kapitaal.

Commoning is een centraal punt voor de systeemverandering die Doughnut Economics voorstaat.

Met commons kunnen we "public luxury" vormgeven. Als we niet over de planetaire grenzen heen willen gaan kunnen we niet allemaal een eigen strandje en pizzaoven hebben. Maar samen kan dat wel. De gemeente heeft ook een bescheiden commons beleid.

Doe-demokratie is te zien als weg om die commons in beleid en planvorming een plek te geven...


Dat kan via een publiek-civiele samenwerking. Buurtorganisaties en buurtcooperaties zijn geen marktpartijen, waar wel partners die willen investeren en (commons)eigendom en kapitaal zoeken en willen beheren. Om die omwenteling te realiseren moeten staat en de markt eigendom in beheer van de cooperaties geven, en moet de kapitaalstroom weer terugvloeien naar de buurt en moet wetgeving dat mogelijk maken.
Comments


bottom of page