top of page
Donutbakkerij Blogs.jpg

Publieke waarden van de Sierpleinbuurt

De gemeente Amsterdam experimenteert met verschillende innovaties zoals bijvoorbeeld met de Donuteconomie. Maar ook met het gedachtengoed van M. Moore – prof. te Harvard USA, wordt geëxperimenteerd. Het gedachtengoed gaat over hoe je Publieke Waarden in buurten kunt creëren.


Publieke waarde creëren is vertrouwen van de burger krijgen en staat voor het garanderen dat sociale doelstellingen worden behaald en publieke diensten worden geleverd op een manier die wordt ervaren als legitiem en vertrouwen wekt bij het publiek. Concreet betekent dit dat overheden diensten dienen te leveren waarbij de burger (of maatschappij) centraal staat en de gewenste resultaten creëren, en daarmee een bepaalde waarde toevoegen voor alle stakeholders inclusief de overheid. In heldere taal betekent dat: "Wat wordt geleverd, welke waarde creëert dat, en hoe wordt dat geleverd?"


Elk geleverd (verbeter)initiatief, dienst, of product (wat) dient ten behoeve van de stakeholders één of meerdere van de volgende waarde toe te voegen, te creëren of te vertegenwoordigen:

  • Economisch waarde (b.v. meer en betere dienstverlening)

  • Sociale waarde (b.v. betere sociale uitkomsten)

  • Politieke waarde (b.v.effectief beleid)

  • Maatschappelijk waarde (b.v. een meer effectieve publieke sector)

  • Kwaliteit van leven (b.v. minder regeldruk)

  • Strategisch waarde (b.v. een responsieve overheid)

  • Goed rentmeesterschap (b.v. goed openbaar bestuur) en globaal genomen komt dat neer op de effectief en efficiënte inzet van overheidsmiddelen

Vaak zijn het complexe opgaven, maar wij hebben vertrouwen dat de methode Publieke Waarden gaat helpen om de donutwaarden tot een goed einde te brengen.


Daarnaast is er nog veel meer te vertellen over het gedachtengoed, maar in concreto is het de gemeente Amsterdam gelukt om de theorie om te zetten in een heldere aanpak die weliswaar nog experimenteel is, maar waar wel al goede ervaringen mee zijn opgedaan.


Inmiddels zijn wij gestart bij de Sierpleinbuurt conform het stappenplan Publieke Waarden, zie figuur hierboven. Aan de stappen 1, 2 en 3 (via lemniscaat) wordt nu al uitvoering gegeven. In de volgende blog zal wat meer worden ingegaan op de verschillende stappen.

Comments


bottom of page