top of page
Donutbakkerij Wegwijzer Hero .jpg

De Donutbakkerij is een plek om te leren, door elkaar te ontmoeten en kennis te delen, te experimenten en projecten uit te voeren en te ontdekken hoe wij systeemdoorbraken kunnen realiseren.  

Donutbakkerij Workshop 16-8-2022.JPG
Donut Ontmoetingen

We delen graag onze passie en kennis van de donuteconomie.

 

Werken aan de Donut.jpeg
Donut Projecten

We passen de donut toe en experimenteren en ondernemen graag samen met jou in jouw buurt. 

Doorpakken Donutbakkerij.JPG
Donut Doorbraken

We werken aan systeemverandering en nieuwe infrastructuur ten behoeve van de donuteconomie in de wijk.​

Donut Ontmoetingen

Met elkaar leren is leuker en effectiever. Door het organiseren van ontmoetingen maken we ruimte voor kennisdeling en ervarend leren, over de basis principes van de donut, maar vooral ook door ervaringen uit de praktijk. 

!! Doe mee met de Donut Buurt Dag !! Klik HIER.

Bij De Donuteconomie is een holistisch concept dat je helpt integraal te denken en te werken aan een economie die zorgt dat iedereen voorzien kan worden in de basisbehoeften op een manier die de grenzen van onze aarde respecteert. Dit doel is visueel vormgegeven in een donut. De binnenste ring staat voor het sociaal fundament en de buitenste voor het ecologisch plafond. 

Hieronder staan een aantal bronnen om meer te leren over de donut. Ook kun je naar onze blog om meer te lezen en te leren. Heb je liever een lezing of workshop over de donut beginselen, neem dan contact op. 

In 1 minuut
In 3 minuten
In 45 minuten (VPRO Tegenlicht)
VPRO Tegenlicht Donut Economie.jpeg
Handige links
DEAL logo.jpeg

Uitleg Donuteconomie op website van Doughnut Economics Action Lab

Donut Projecten

Met de donut aan de slag gaan is echt een kwestie van starten en doen. Heel waarschijnlijk ben je al bezig met de donut, super! Op de website van de Amsterdam Donut Coalitie kun je projecten vinden en die van jou toevoegen. Op deze site staan de projecten in de wijk die onder de vlag van de Donutbakkerij werken aan een lokale donuteconomie.

 

Hieronder staan de projecten van de Donutbakkerij. Op onze blog kun je meer lezen hierover en andere verhalen en recepten vinden. Wil je met jouw project meedoen aan de Donutbakkerij? Neem dan contact op.

Donut Doorbraken

Op kleine schaal zijn er al mooie donut hotspots waar anders wordt gedacht en gewerkt. Dit zijn de bestaande donutbakkerijen en donutrecepten om te eren en van te leren. Hoe zorgen we ervoor dat deze plekken groter worden of sterker met elkaar verbonden raken? Vaak zitten deze goede initiatieven nog vast in oude systemen. Er zijn doorbraken nodig en nieuwe sociale infrastructuur.  

De donutbakkerij zet zich in voor deze doorbraken en daar is een lange adem voor nodig. Hier staan welke langetermijn doelstellingen wij hebben. Onze leerinspanningen, experimenten en projecten zijn op deze pijlers gericht. Wil je ons helpen met deze doelen? Of heb jij al een systeemdoorbraak gerealiseerd? Neem dan contact op. 

Doel: Donutkompas op basis van waarden voor elke buurt.

Bewoners bepalen wat de buurtwaarden zijn en hanteren een donutbuurtkompas om doelen te meten, samen te werken met andere stakeholders en verantwoordelijkheid te nemen. 

Doel Buurtkompas.jpeg
Doel: Donut Fonds die het werk van buurtorganisaties waardeert en ondersteunt.

De maatschappelijke waarde die buurtorganisaties creëren wordt erkent door overheid en bedrijfsleven met het uitgeven van waardevouchers waarmee de financiële lasten voor buurtorganisaties worden verlicht.

Donut Fonds Doel.jpeg
Doel: regelgevende kaders die de samenwerking tussen buurt en gemeente versoepelen. 

Burgerinitiatieven en buurtorganisaties worden door consistent maken van gemeentelijk beleid en regels ondersteund en niet meer van kastje naar muur gestuurd. 

Image by Nika Benedictova
bottom of page