top of page
Bakkers en Bakkerijen.jpg

"Iedereen is een econoom", zegt Kate Raworth in haar boek. Wij vertalen dat naar iedereen is een Donutbakker. Iedereen heeft positieve en ook nog negatieve impact op de donut en kan zich inspannen voor een betere donut wereld. Niemand is perfect en we zijn allemaal op elk niveau en in alle rollen die we hebben nog aan het leren. Samen staan we sterker en gaat het sneller.

 

Vind hier de contactgegevens van donutbakkers en links naar donutbakkerijen en donutnetwerken

Donutbakkers

Wat ons betreft is iedereen die geeft om de donut en werkt aan de donut een donutbakker. Op de site van de Amsterdam Donut Coalitie kom je veel gelijkgezinden tegen. De donutbakkers hieronder zijn de mensen die aan de virtuele donutbakkerij (deze site en social media) bijdragen en hun verhalen en recepten delen op de blog

Rieta Aliredjo

De donut is hoe mijn ideale wereld eruit ziet en ik gebruik het als kompas voor mijn activiteiten. De onderwerpen die mij het meest aanspreken zijn onderwijs, de commons en sociaal ondernemerschap. Bij de Donutbakkerij deel ik mijn kennis, help ik mee met analyseren en structureren en deel ik verhalen en recepten. 

2022JAN Profiel Rieta .png
  • Profiel Rieta Aliredjo op LinkedIn

De donut is voor mij een soort kijkglas. Het daagt mij uit, om duurzame, sociale, lokale en globale zaken te verbinden. Met hulp van de donut ga ik op zoek naar win-win-win. Sociale gelijkheid en zeggenschap, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit interesseren mij het meest. Binnen de donutbakkerij zet ik mij in voor systeemverandering.  Ik begeleid donut initiatieven, koppel mensen aan elkaar, betrek bestuurders, ontwikkel tools, ga op zoek naar middelen en stel kritische vragen waar nodig

zinzi.jpeg
  • Profiel Zinzi Stasse op LinkedIn

Zinzi Stasse

Menno.jpeg
  • Profiel Menno Houtstra op LinkedIn

[Intro Menno]

Sumadi.jpeg
  • Profiel Sumadi Bambang Oetomo op LinkedIn

[intro Sumadi]

Menno Houtstra

Sumadi Bambang Oetomo

De donut maakt het voor mensen en buurten inzichtelijk hoe wereldwijde abstracte ecologische thema's ook hun directe leefomgeving raken. Ik vind het belangrijk dat mensen vanuit hun gemeenschap leren om sociale en ecologische problemen en kansen dichtbij huis aan te pakken. Daarom zet ik me bij de donutbakkerij in om mensen te helpen met hun eigen donut projecten en om ze van elkaar te laten leren. 

Thijs Gieben.jpeg
  • Profiel Thijs Gieben op LinkedIn

Heb je passie voor de Donut. Ben je een doener en houd je van samen leren, werken en floreren. Voer jij projecten in de wijk uit die bijdragen aan een rechtvaardige en veilige ruimte met toegang voor iedereen tot basisvoorzieningen en rechten en met respect voor de natuur? Spreekt het verhaal van de donutbakkerij jou aan? 

Het delen van jouw verhalen en recepten zouden veel andere kunnen inspireren en helpen! 

Image by Daniel Mingook Kim

Thijs Gieben

Jij?

Donutbakkerijen

Donutbakkerijen zijn de buurtorganisaties die plekken in de stad beheren en vanuit deze plekken verschillende initiatieven opzetten en activiteiten uitvoeren ten behoeve van een lokale donuteconomie. In Amsterdam zijn er diverse plekken die zich ook donutbakkerij noemen. 

Donutnetwerken

Voor samenwerking is verbinding nodig. Op deze platforms kun je gelijkgezinden vinden. 

Doughnut Economics Action Lab
DEAL.png
Donut Economie Nederland LinkedIn Groep
LI Donut Economie.png

Er is ook een internationale LinkedIn groep

Amsterdam Donut Coalitie
ADC.png
Donutbakkerij Bestaande en Nieuwe Recepten voor een Donuteconomie in de Wijk
bottom of page