top of page
Donutbakkerij Home Hero_edited.jpg

SAVE THE DATE: DONUT DAG 13 nov!

De Donut Bakkerij organiseert op 13 november weer allerlei activiteiten in het kader van de Donut Dag. Wordt vervolgd...

De Donut staat symbool voor
een veilige en rechtvaardige samenleving.

Het is een laagdrempelige manier om het doel voor de economie van de 21ste eeuw te verbeelden: alle mensen voorzien in de basisbehoeften, zonder daarbij het regeneratief vermogen van de aarde te schaden.

 

De Donutbakkerij is een plek voor verbinding, lokaal experimenteren en samen leren.

We bouwen voort op de laagdrempeligheid van het metafoor van de Donut. Kate Raworth geeft in haar boek aan dat iedereen een econoom is. Met de Donutbakkerij willen we deze uitnodiging laagdrempelig maken. Donuts bakken is leuk, gezellig en iedereen kan meedoen. 

Een veilige en rechtvaardige wereld boven het sociaal fundament en onder het ecologisch plafond van de Donut is pas een realiteit als het in elke wijk en gemeenschap gevoeld wordt. De Donutbakkerij richt zich daarom op de verbinding tussen bewoners, buurtorganisaties, bedrijven en overheden die willen samenwerken om vanuit de buurtwaarden de lokale leefomgeving te verbeteren en doen floreren. 

#samenkomen #samendoen #samenleren #samenfloreren

Twijfel er nooit aan dat een kleine groep bedachtzame, toegewijde burgers de wereld kan veranderen; voorwaar, het is het enige dat daar ooit toe in staat is geweest.

- Margaret Mead (cultureel antropoloog)

Donut voor donut naar een veilige en rechtvaardige samenleving

Donutbakkers

In Amsterdam Nieuw West zijn Donutbakkers nu bezig met een aantal experimenten: een Donut Buurtkompas, een Donut Buurtfonds (eventueel met lokale munt) en systeemdoorbraken om de Donut samenwerking tussen bewoners, buurtorganisaties en gemeente te verbeteren. 

Donutbakkerij Bestaande en Nieuwe Recepten voor een Donuteconomie in de Wijk
bottom of page