top of page
Donutbakkerij Home Hero_edited.jpg

Zet het in je agenda!
De Donut Buurtdag Slotervaart
Op vrijdag 23 februari bij
Stadskas Tuin van Toorop.

De Donutbakkerij is een plek voor verbinding,
lokaal experimenteren en samen leren.

De Donutbakkerij versterkt de voedingsbodem en infrastructuur die nodig is om een buurteconomie vorm te geven. De Donutbakkerij bestaat uit een groeiende groep Donutbakkers die in de buurt bijeenkomsten en activiteiten opzet en faciliteert om samen meer te leren over de donut, praktijkervaring op te doen en daarmee systeemdoorbraken te realiseren. De Donutbakkerij staat voor een co-creatief proces om samen te komen tot bruikbare inzichten en tools, die vrij worden gedeeld om anderen te inspireren mee te doen. Het staat voor een gedeeld verhaal van hoe op een laagdrempelige en inclusieve wijze samengewerkt kan worden aan de donuteconomie. 

Ga waar de energie is: stadsdelen, buurten en wijken

Hoe brengen we Amsterdam meer in de veilige ruimte van de Donut en wat is de waarde die de Donut kan hebben voor onze stad? Met die vraag onder de arm trokken wij in de lente en zomer van 2020 de wijken van Amsterdam in. We ondervroegen 80 Amsterdamse initiatiefnemers. Het leverde ons enorm waardevolle gesprekken en connecties op. Bijzonder hoe al deze initiatiefnemers op hun eigen manier invulling geven aan de Donut. Voor ons zijn deze "Donut-minded doeners" de Donutbakkers die onze stad dichter in de veilige ruimte van de Donut krijgen. 

Zinzi Stasse en Rieta Aliredjo

Eer wat er al is en
leer daarvan

Bestaande recepten voor een donuteconomie.

De Donutbakkerij eert en leert van de mensen die al lang met hun initiatieven, projecten en organisaties bijdragen aan het welzijn van mensen en de aarde. 

Bij de Donutbakkerij gaat het niet om het 'label' maar om de actie, de impact, het leren en het vrij delen.

Het podium geven aan de ervaring, kennis en inzichten van pioniers kan anderen inspireren en helpen. 

Durf de grenzen te verleggen of te doorbreken

Nieuwe recepten voor een donuteconomie.

De donuteconomie is nog geen realiteit. Het oude denken en handelen dat heeft geleid tot een groeiende sociale kloof en uitputting van de aarde is nog steeds dominant. 

Wij hebben ook nieuwe recepten nodig. Bij de Donutbakkerij experimenteren we daarom ook met diverse manieren van denken, voelen en werken. 

Wij willen systeemverandering realiseren zodat bewoners zeggenschap krijgen over wat de problemen zijn in de buurt en eigenaar kunnen worden van de oplossingen.

Maak de donut zichtbaar en haalbaar

Een donuteconomie in de wijk.​

De wijk is de plek waar de ecologische en sociale leefomgeving tastbaar is.

De wijk is ook waar de energie voor sociale innovatie ligt en kleinschalige, haalbare, initiatieven zichtbaar impact kunnen hebben. 

Donutbakkerijen zijn plekken in de wijk waar we elkaar kunnen ontmoeten, samen sterker kunnen optrekken en kunnen blijven leren totdat de donuteconomie in alle wijken een realiteit is.  

Twijfel er nooit aan dat een kleine groep bedachtzame, toegewijde burgers de wereld kan veranderen; voorwaar, het is het enige dat daar ooit toe in staat is geweest.

- Margaret Mead (cultureel antropoloog)

Donut voor donut naar een veilige en rechtvaardige samenleving

De Donut staat symbool voor
een veilige en rechtvaardige samenleving.

Het is een laagdrempelige manier om het doel voor de economie van de 21ste eeuw te verbeelden: alle mensen voorzien in de basisbehoeften, zonder daarbij het regeneratief vermogen van de aarde te schaden.

 

We bouwen voort op de laagdrempeligheid van het metafoor van de Donut. Kate Raworth geeft in haar boek aan dat iedereen een econoom is. Met de Donutbakkerij willen we deze uitnodiging laagdrempelig maken. Donuts bakken is leuk, gezellig en iedereen kan meedoen. 

Een veilige en rechtvaardige wereld boven het sociaal fundament en onder het ecologisch plafond van de Donut is pas een realiteit als het in elke wijk en gemeenschap gevoeld wordt. De Donutbakkerij richt zich daarom op de verbinding tussen bewoners, buurtorganisaties, bedrijven en overheden die willen samenwerken om vanuit de buurtwaarden de lokale leefomgeving te verbeteren en doen floreren. 

#samenkomen #samendoen #samenleren #samenfloreren

Donutbakkers

In Amsterdam Nieuw West zijn Donutbakkers nu bezig met een aantal projecten: Stap in de Buurtdonut, Vertrouwensruimte, Donut Buurtfonds, Donut Buurtdag en Blijvend Leren  om de Donut samenwerking tussen bewoners, buurtorganisaties en gemeente te verbeteren. 

bottom of page