top of page
Donutbakkerij Blogs.jpg
  • Foto van schrijverTeam Donutbakkerij

Buurtwaarde Belonen

Op 13 november organiseert De Donutbakkerij een workshop Buurtwaarde Belonen met het Donutfonds. Wil je spelenderwijs leren hoe Buurtorganisaties en initiatieven op een zeer effectieve manier bijdragen aan alle partjes van de Donut: Groen, Sociaal, Circulair en Cultureel? Doe mee!


Menno Houtstra van de Kaskantine maakt het liefst lekkere pizza's in de Kaskantine, maar hij is ook een ster in het bedenken van innovatieve "Donutrecepten" voor de wijk. Bij de Donutbakkerij versterken we de voedingsbodem en infrastructuur die nodig is om een buurteconomie vorm te geven. Menno is de bedenker van het Donutfonds, dat is opgezet om buurtinitiatieven en organisaties te ondersteunen en belonen zodat zij ook financieel duurzaam door kunnen gaan.


Foto: De Kaskantine is een learning community en samen met hun team geven Menno en Betty regelmatig rondleidingen en cursussen over o.a Stadslandbouw en Plant-Based koken.

 

Waarom een Donutfonds?

Om financiële duurzaam te zijn, worden buurtinitiatieven en -organisaties nog steeds gedwongen in het keurslijf van het oude economisch denken, waar voornamelijk marktwaarde in kaart wordt gebracht en maatschappelijke waarde vaak buiten beeld blijft. Zij moeten commercieel opereren terwijl zij maatschappelijke en niet op winst gerichte doelstellingen hebben. In de praktijk loopt dit dus spaak.


Deze organisaties zijn echter hard nodig. Zeker in wijken met veel maatschappelijke uitdagingen zijn het juist deze organisaties en initiatieven die zichtbare impact hebben omdat ze de wijk en de buurtbewoners kennen. Deze organisaties halen vaak een 100% maatschappelijk rendement! Maar omdat dit in het huidige systeem niet gelijk staat aan een 100% financieel rendement, zijn ze kwetsbaar.


Het huidige systeem dat voornamelijk op groei en waarde-extractie gebaseerd is, laat veel mensen en ook veel maatschappelijke organisaties in het gat van de Donut. Maar het zijn juist deze organisaties die ervoor kunnen zorgen dat mensen in een florerende wijkeconomie kunnen leven, waarbij er genoeg is voor iedereen en de kringlopen van de natuur worden gerespecteerd.


Het Donutfonds brengt de maatschappelijke waarde die buurtorganisaties creëeren in kaart, bijvoorbeeld met de MAEX. Op basis hiervan wordt een vergoeding uitgekeerd zodat deze organisaties minder kwetsbaar zijn en door kunnen gaan met hun activiteiten èn hun ontwikkeling.

Tip: Lees meer op pagina 8 van de Buurtkrant van februari 2023.


Foto: Pizza's eten bij de Kaskantine met de mensen van buurtinitiatieven en organisaties die een bijdrage uit het Donutfonds hebben gekregen of interesse hebben, juni 2023.

 

Meervoudige waardecreatie

Het Donutfonds probeert een brug te slaan tussen oude systemen van financiering gebaseerd op marktconforme kosten en commerciële diensten en de maatschappelijke realiteit die nieuwe manieren van denken en werken nodig hebben.


In plaats van een businessmodel dat ten doel stelt winst te maximaliseren en rendement te behalen voor kapitaalverschaffers (shareholders) wordt een waardemodel gemaakt dat ten doel heeft alle mensen te voorzien in hun basisbehoeften op een wijze die de toegevoegde waarde herverdeeld aan alle partijen (stakeholders) die dit mogelijk maken. Wat onder de streep over blijft wordt weer geïnvesteerd in de wijk.


Hoe komt het dat buurtorganisaties zo veel maatschappelijk rendement halen? De belangrijkste reden is multifunctioneel en domeinoverstijgend werken waardoor meervoudige waarde wordt gecreëerd.


Noot: Hier komt binnenkort een apart blogje over!


Mee doen met het Buurtwaarde Spel

Om het concept van meervoudige waardecreatie door buurtorganisaties eenvoudig toe te lichten, heeft Menno een spel ontwikkeld. Zelf of in een team kun jij je buurtactiviteit vormgeven en uitrekenen hoeveel maatschappelijke waarde je hebt gecreëerd.

Ben je maatschappelijk betrokken en wil jij mee-investeren met jouw tijd of (financiële) middelen/budgetten om de mensen in het deeg van de Donut te brengen. Kom dan ervaren hoe investeren in de wijkeconomie jou het beste rendement kan bezorgen!


 

Datum en tijd: 13 November 2023 13:00 tot 15:00 (introductie Donutbakkerij om 12:30)

Locatie: Huis te vraag Rijnsburgstraat 51, 1059 AT Amsterdam

Interesse en aanmelden: info@donutbakkerij.nl

 

Comments


bottom of page