top of page
Donutbakkerij Blogs.jpg
  • Foto van schrijverZinzi Stasse

Donut Bakkerij Nieuw West

De aanpak van de Donut Bakkerij vindt haar oorsprong in Amsterdam Nieuw West. De aanleiding van het opzetten van een Donut Bakkerij was een verkenning naar Donut Deals in de stad. Een verkenning die begin 2020 plaatsvond, in opdracht van Hettie Politiek van Democratisering, Froukje-Anne Karsten vanuit Duurzaamheid, Nicole Rietveld van Stichting Doen en Anne Stijkel van Cocratos. In deze verkenning werden verschillende initiatieven uit de stad geïnterviewd over of zij zichzelf zien als Donut initiatief en of zij waarde zien in het concept van de Donut en Donut Deals. Uit deze gesprekken bleek dat er in Nieuw West 7 buurtorganisaties interesse hebben om gezamenlijk een “Donut community of practice” op te zetten. Met als doel leren van elkaar, samen Donut tools eigen maken, gezamenlijk optrekken in het Masterplan en systeemveranderingen teweegbrengen die ruimte maken voor het Donut denken en doen.
De Nieuw West Donut Coalitie bestaat momenteel uit:

- Kaskantine

- Ru Pare

- Stadsboerderij Osdorp

- Sierplein community

- The Beach

- Terragon

- Combiwel


We zochten naar een pakkende term voor de beweging. Met de woorden van Kate Raworth in ons achterhoofd ("gebruik metaforen en maak het speels"), is de term "Donut Bakkerij" ontstaan. Het is echt een beweging van onderop. Er zijn inspirerende workshops georganiseerd met de tools vanuit het team van Kate Raworth en drie livecast discussies in samenwerking met New Metropolis (hieronder terug te kijken)Onder leiding van Menno Houtstra van de Kaskantine wordt er momenteel vorm gegeven aan de Donut Bakkerij Nieuw West. Samen met de lokale communities in buurten in Nieuw West zijn verschillende Donut buurtselfies gemaakt van Plein 40-45, Sierpleinbuurt. Er wordt impact gemeten via MAEX, subsidies aangevraagd en samen geleerd. De Donut Bakkerij Nieuw West wordt gevoed door kennis en kunde van DEAL en de Amsterdam Donut Coalitie. Een groeiende club van Donut Bakkers delen momenteel ervaringen en netwerk zodat er meer Donut Deals hun weg vinden naar de uitvoering.

Comments


bottom of page